Ændringer til Alm. bestemmelser pkt. 1.5

Ændringer til Alm. bestemmelser pkt. 1.5

29. september 2021

Brøndby Fjernvarme ændrer pr. 1. januar 2022 de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering grundet behov for digital kommunikation.

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29-21-2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtigelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker selskabet at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i selskabets almindelige bestemmelser pkt. 1.5.