Emissioner / fjernvarmedeklaration 2021

Hvor grøn er varmen fra Brøndby Fjernvarme?

Vi har reduceret CO2-udledningen med 83% siden 1990.

Varmen fra Brøndby Fjernvarme kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, og er hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra elproduktion, hvor brændslet er certificeret bæredygtig biomasse, samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme lever faktisk allerede op til den danske målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 %.

I 1990 var CO2-udledningen fra en fjernvarmekunde i VEKS’ forsyningsområde i gennemsnit 58,22 kg/GJ. I CO2 deklarationen fra 2021 er CO2-udledningen faldet til 10 kg/GJ. Det betyder, at vi har reduceret CO2-udledningen med 83% siden 1990.

Målsætningen er, at nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (P2X) og CO2-fangst, skal implementeres i fjernvarmesystemet inden 2025, så vi kan få CO2-neutral fjernvarme senest i 2030.

Se VEKS Miljødeklaration 2021 her, hvor du kan se en oversigt over fjernvarmens CO2-neutrale  andel og brændselsfordeling.
Du kan også se et gennemsnit for emissionerne for en slutbruger i Brøndby Fjernvarme i miljødeklarationen.