Betingelser

Betingelser

Der er ved Brøndby Fjernvarme afsat en pulje til udbetaling af tilskud til energiforbedrende foranstaltninger i private boliger, sommerhuse, for private udlejere, boligforeninger, forsamlingshuse og klubhuse samt offentlige institutioner. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggeri.

Tilskuddet fra Brøndby Fjernvarme er et tilbud, der gives for at få effektiviseret flere energisparetiltag, og energibesparelsen beregnes jævnfør Energistyrelsens Standardværdikatalog, alternativt hvor dette ikke kan bruges ved en specifik beregning. Energibesparelsen skal kunne indberettes til Energistyrelsen.

De energibesparelser, Brøndby Fjernvarme udbetaler tilskud til, må IKKE sælges/afgives til anden side.

Det vil sige, at der ikke må modtages energisparetilskud fra anden aktør, eller anden aktør må ikke købe/overtage energibesparelsen.

Tilskuddet er et engangsbeløb og skattefrit, der overføres til det oplyste kontonummer, når tilskudskontrakt og dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af Brøndby Fjernvarme. Dette foregår via vores tilskudsportal på hjemmesiden.

Indkøb/ordrebekræftigelse/bestilling af materialer eller håndværker må IKKE være foretaget inden godkendelse af tilskud til projektet (dvs. kunden skal have modtaget - accept mail fra Brøndby Fjernvarme). Ej heller må arbejdet være påbegyndt.

Brøndby Fjernvarme forbeholder sig ret til at foretage stikprøve på de oplyste energibesparende tiltag.

Såfremt det ved en efterfølgende stikprøve viser sig, at de energibesparende tiltag, som kunden er godskrevet, ikke er korrekte, eller at energibesparelsen er solgt/afgivet til anden side, kan Brøndby Fjernvarme sende en regning på det tidligere udbetalte beløb + ekspeditionsgebyr kr. 500,-.

Arbejdet skal være udført og tilskudskontrakt underskrevet samt faktura(er) tilsendt Brøndby Fjernvarme senest 6 måneder efter dato på kontrakten, hvis ikke andet er aftalt.

Udbetaling af tilskuddet sker senest 30 dage efter at tilskudskontrakt og fakturaer er indsendt og godkendt af Brøndby Fjernvarme (i ferieperioder kan der forekomme længere ventetid).