Energibesparelser

Energibesparelser

Brøndby Fjernvarme yder tilskud til energibesparende tiltag

I lighed med landets øvrige energiforsyningsselskaber, er Brøndby Fjernvarme pålagt at forestå indsamling af en årlig kvote på energibesparende tiltag hos slutforbrugerne. Rammerne og principperne for energiselskaberne er fastlagt for realisering af energibesparelse i Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats.

Overvejer du at energirenovere din ejendom, yder Brøndby Fjernvarme tilskud til energiforbedrende foranstaltninger, såsom efterisolering af klimaskærmen og optimering af varmeanlægget

Tilskuddet er betinget af at Brøndby Fjernvarme overdrages retten til at indberette den beregnede energibesparelse i henhold til Energistyrelsens gældende retningslinjer.

For bygninger, der anvendes til beboelse, beregnes den årlige besparelse i henhold til Energistyrelsens Standardværdikatalog.

Husk at læse Betingelser, før du går i gang.

Søg om tilskud her