Information

Fjernvarme til Brøndby Strand syd for jernbanen

Fjernvarmen er på vej

Underskriv din aftale inden 31. maj 2024

Har du spørgsmål, eller mangler du en leveringsaftale, så kontakt os.

Leveringsaftalen kan afleveres i postkassen på Brøndby Fjernvarmes adresse: Kirkebjerg Alle 92A, 2605 Brøndby. 
Scannes eller fotograferes med mobilen og sendes til info@b-fjv.dk eller afleveres personligt i vores administration.

Du kan også aflevere den i boksen i forhallen i Kulturhuset Brønden.

 

Status

Leveringsaftale er sendt ud - frist forlænget

Følg med i antal underskrifter

Vi er klar til at udrulle fjernvarmen i Brøndby Strand, men det kræver, at minimum 50% af husstandene underskriver en leveringsaftale. 

Får vi nok underskrifter inden d. 31. maj, forventer vi, at vi kan starte gravearbejdet i andet halvår af 2024. Det betyder, at de tilmeldte ejendomme vil have fjernvarme inden udgangen af 2026.

 

Tilslutningspris i Brøndby Strand syd for jernbanen

Grønt omstillingsbidrag

Som ny kunde skal du betale Grønt omstillingsbidrag ved tilslutning til fjernvarmen. Du kan vælge mellem to afregningsmodeller:

  • Model 1, du betaler Grønt omstillingsbidrag kontant ved tilslutningen.

eller

  • Model 2, du deler betalingen af Grønt omstillingsbidrag ud over 30 år.  Restbeløbet kan til enhver tid indfries.

Derudover får du din fjernvarmeunit på abonnement.

Model 1 – her betaler du Grønt omstillingsbidrag kontant ved tilslutningen.
Model 2 – her deler du betalingen af Grønt omstillingsbidrag ud over 30 år. Restbeløb kan til enhver tid indfries.

Fjernvarmeunit på abonnement

Når du skifter til fjernvarme, får du din fjernvarmeunit på abonnement

Med en fjernvarmeunit på abonnement får du en fjernvarmeunit med temperaturregulering og brugsvandsveksler. Vi ejer og vedligeholder af fjernvarmeunitten, så du kan nyde godt af varmen uden at skulle bekymre dig om noget som helst.

Vores fjernvarmeunit er fuldt funktionsdygtig og overholder alle krav og love, så du kan have fuld tillid til, at den vil levere pålidelig og behagelig varme til dit hjem.

  

Abonnementsprisen for ejendomme 0-300 m² er på 2.989 kr./år i 2023 og 2024.

Hvad er prisen for opvarmning med fjernvarme?

Alt efter hvilken afregningsmodel man vælger, er prisen for at opvarme et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 (svarende til et gasforbrug på 1.700 m³) med fjernvarme fra Brøndby Fjernvarme i 2024 hhv.:

  • Model 1, hvor du betalt hele det grønne omstillingsbidraget ved tilslutningen: 15.185 kr./år

eller

  • Model 2, hvor du har spredt betalingen af dit grønne omstillingsbidrag over 30 år: 22.511 kr./år. Restbeløb kan til enhver tid indfries.

Du kan også selv beregne din forventede varmepris med ’Prisberegneren’, ellers er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig.

 

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Næste skridt

Hvis du har sendt din interessetilkendegivelse via formularen, vil du høre nærmere fra os, når vi kommer til dit område, og hvis vi har væsentlig information om projektet.

Vi vil desuden skrive ud til grundejerforeninger, annoncere i lokalpresse, og på Facebook mv., når vi begynder i et område.

Vi kontakter kommende fjernvarmekunder i forbindelse med udarbejdelse af leveringsaftalen.

Med den endelige leveringsaftale fremsender vi procedure for, hvad du skal gøre i fm. frakobling af gasnettet, og herunder din ansøgning om tilskud fra Statens afkoblingspulje.

Først når I har godkendt leveringsaftalen, er jeres tilmelding til fjernvarme bindende.

 

Mere information

Jeg har indsendt interessetilkendegivelse, hvornår får jeg mere information?

Hvis du sender din tilkendegivelse nu via formularen, vil du høre nærmere fra os, når vi kommer til dit område, og hvis vi har væsentlig information om projektet.

Vi vil desuden skrive ud til grundejerforeninger, annoncere i lokalpresse, på Facebook mv., når vi begynder i et område.

Vi vil også kontakte kommende fjernvarmekunder i forbindelse med udarbejdelse af leveringsaftalen.

Først når I har godkendt leveringsaftalen, er jeres tilmelding til fjernvarme bindende.

Afkobling fra naturgas

Husk først at søge om afkobling, når du kender datoen for tilkobling til fjernvarmen.

Afkobling fra gassen koster ca. 8.000 kr., som du selv skal betale, men du kan måske få tilskud fra afkoblingspuljen til at dække omkostningerne.

Du søger automatisk om tilskud fra afkoblingspuljen, når du beder Evida om at blive afkoblet fra gasnettet.

Du skal selv søge om afkobling hos Evida. Husk først at søge om afkobling, når du kender datoen for tilkobling til fjernvarmen.

Læs mere og søg om afkobling på Evida.dk

Hvordan fastsættes prisen for tilslutning?

Prisen bliver fastlagt, så fjernvarmeprojektet kan modstå den usikre markedssituation.

Prisen bliver sat efter, hvad vi forventer, at projektet kommer til at koste. Så vores fjernvarmeprojekt er klar til at modstå et usikkert marked med svingende renter, øgede anlægsomkostninger og dyrere materialer.

Projektet skal hvile-i-sig-selv dvs. at indtægter og omkostninger skal balancere, og vi ikke må tjene overskud ved at sætte prisen for at blive tilsluttet højere end omkostningen ved at tilslutte ejendommene.

Hvorfor bliver det billigere, jo flere der tilmelder sig?

Jo flere, der tilmelder sig fjernvarmen, jo billigere bliver det for alle at komme med, fordi vi er flere til at dele omkostningerne til projektet. 

Hvorfor er der forskel på prisen for tilslutning i forskellige kommuner og fjernvarmeselskaber?

Priserne beregnes med udgangspunkt i selskabernes egen økonomi og priser på materialer og arbejdskraft i den periode projektet sættes i gang.

Der er mange forhold som bestemmer prisen for tilslutning til fjernvarme. 

Nogle selskaber skal lægge store transmissionsledninger for at tilslutte nye kunder, mens andre selskaber har et stort ledningsnet i forvejen, som de kan bygge videre på.

Det betyder også noget, om et selskab gik i gang med at udvide deres fjernvarmenet før energikrisen og inflationen øgede omkostningerne, eller om de går i gang med at udvide nu.

Div. fjernvarmeselskaber og kommunalt ejede forsyningsselskaber har også forskellige økonomier og derfor forskellige forudsætninger for at fastsætte en pris.

Som AMBA-selskab har vi ansvaret for at drive et økonomisk sundt selskab, og passe godt på vores kunders økonomi.

Vores kunder er nemlig også vores andelshavere og derfor medejere af selskabet, så det er i eksisterende og kommende kunders interesse, at vi sørger for, at økonomien i projektet holder nu og i fremtiden.

Projektet skal hvile-i-sig-selv dvs. at indtægter og omkostninger skal balancere, og vi ikke vil tjene overskud ved at sætte prisen for at blive tilsluttet højere end omkostningen ved at tilslutte ejendommene.

Viser projektet sig at blive billigere at føre ud i livet end forventet, justerer vi selvfølgelig prisen.

Hvad gør man, hvis ens varmekilde går i stykker, før fjernvarmen er udbygget der, hvor man bor?

Brøndby Fjernvarme vil være behjælpelig, så vidt det vil være muligt, f.eks. med kontakt til VVS.

Kontakt os på info@b-fjv.dk eller telefon 4345 2060, hvis du har problemer med din nuværende varmeløsning. Så hjælper vi dig videre.

//