Abonnement

Abonnementsordning for fjernvarmeanlæg

Når du skifter til fjernvarme, får du din fjernvarmeunit på abonnement

Med en fjernvarmeunit på abonnement får du en unit med temperaturregulering og brugsvandsveksler. Vi ejer og vedligeholder af fjernvarmeunitten, så du kan nyde godt af varmen uden at skulle bekymre dig om noget som helst.

En ny fjernvarmeunit leverer pålidelig og behagelig varme til dit hjem, og sørger for at du får mest muligt ud af din varme.

 

For større ejendomme kan Brøndby Fjernvarme kontaktes for tilbud.

Vi holder din fjernvarmeunit i topform!

Vi ejer og vedligeholder enheden, så du kan slappe af og nyde den behagelige varme i dit hjem.

Hvis der opstår problemer, skal du blot give os besked, og vi vil være på sagen inden for vores åbningstider.

Og hvis uheldet er ude og der opstår en akut fejl, kan du altid kontakte vores døgnvagt, der vil tage sig af situationen.

Så du kan være sikker på, at vi altid er klar til at hjælpe dig med at holde varmen - uanset tidspunktet!

Levering og installation

Vi levere og installere din nye fjernvarmeunit

Inden vil installere din nye unit, holder vi et installationsmøde, hvor både du som ejer og vores repræsentant deltager og aftaler, hvor fjernvarmeunitten vil blive monteret på den letteste og billigste måde.

Som udgangspunkt vil vi montere fjernvarmeunitten, hvor det eksisterende fyr/anlæg er monteret, og rør føres som synlige rør med nødvendige bæringer.

Hvis du ønsker fjernvarmeunitten opsat et andet sted, kan der blive tale om ekstra udgifter, der vil blive aftalt i forbindelse med installationen.

Når fjernvarmeunitten er tilsluttet og indreguleret, vil vi gennemgå installationen med dig.

 

 

Vi demontere og bortskaffer også

Afhængigt af typen af det eksisterende anlæg, vil vi udføre følgende:

Ejendom med fjernvarme

Eksisterende fjernvarmeinstallationer, veksler/beholder mv. nedtages og bortskaffes.

Ejer er berettiget til at beholde/selv bortskaffe det nedtagne udstyr, eller dele heraf.

Det forudsættes at alle installationer, hvor eksisterende varmeanlæg (kedel mv.) skal bortskaffes er placeret i stueplan.

Ejendom med oliefyr

Oliekedel med tilhørende installationer indvendigt i fyrrummet demonteres og bortskaffes.

Rør fra olietank fjernes og afproppes på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, hvor rør føres gennem bygningsdel.

Det er Ejers eget ansvar at få tømt og sløjfet olietank.

Ejer er berettiget til at beholde/selv bortskaffe det nedtagne udstyr, eller dele heraf.

Det forudsættes at alle installationer, hvor eksisterende varmeanlæg (kedel mv.) skal bortskaffes er placeret i stueplan.

Ejendom med naturgas

Gaskedel med tilhørende installationer indvendigt i fyrrummet demonteres og bortskaffes.

Ejer er berettiget til at beholde/selv bortskaffe det nedtagne udstyr, eller dele heraf.

Det forudsættes at alle installationer, hvor eksisterende varmeanlæg (kedel mv.) skal bortskaffes er placeret i stueplan.

Ejendom med fastbrændselsfyr/pillefyr

Kedel med tilhørende installationer indvendigt i fyrrummet demonteres og bortskaffes.

Nedtagning af evt. pillesilo, transportsystem og skorsten er ikke indeholdt i aftalen.

Ejer er berettiget til at beholde/selv bortskaffe det nedtagne udstyr, eller dele heraf.

Det forudsættes at alle installationer, hvor eksisterende varmeanlæg (kedel mv.) skal bortskaffes er placeret i stueplan.

Evt. øvrige udgifter for ejerens egen regning

I forbindelse med installation kan der evt. kan komme øvrige udgifter for ejerens egen regning, som ikke er dækket af aftalen, f.eks:

 • Udvendig demontering/aflukning af skorsten eller aftræksrør

 • Retablering af murværk/facade efter nedtagning af gasskab, -måler og -stik

 • Fjernelse/afblænding af udvendige overjordisk eller underjordisk olietank

 • Reparation af gulv/væg i fm. eksisterende fyr og eksisterende installation

 • Etablering af HPFI-relæ eller opdatering og fremføring af elforsyning til udtag 1,5 m fra fjernvarmeunitten

 • Opgradering og forbedring af komponenter i forbindelse med bygningens opvarmnings- og brugsvandsinstallationer, hvis det ønskes i forbindelse med overgangen til fjernvarme

 • Demontering og bortskaffelse af asbestholdige materialer

 • Diverse indvendige og udvendige flise-, tømrer- og snedker- og malerarbejder.

  

Kontakt os, hvis der opstår problemer

Hos Brøndby Fjernvarme er vi ikke kun ansvarlige for fjernvarmeunitten - vi er også her for at hjælpe dig med at bruge den.

Det er dit ansvar at holde øje med fjernvarmeunitten og bruge den rigtigt. Og give os besked med det samme, hvis der opstår nogen problemer.

Hvis vi har brug for at få adgang til din ejendom for at vedligeholde fjernvarmeunitten, vil vi selvfølgelig sørge for at vise vores legitimation og give dig besked på forhånd.

 

Løbetid og opsigelse

Vi tilbyder en fleksibel og langvarig abonnementsordning, som giver dig tryghed og stabilitet i din varmeforsyning.

Derfor er abonnementsordningen ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges af dig som ejer eller af os som fjernvarmeselskab.

Vi vil også gerne gøre det nemt for dig at opsige abonnementsordningen, hvis du skulle ønske det.

Du kan opsige abonnementsordningen med én måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsordningens indgåelse.

 

Sådan installeres den nye fjernvarmeunit

 1. Vi afdækker aftræk til det fri indvendigt i fyrrummet.
   
 2. Fjernvarmeunitten tilsluttes eksisterende varme- og brugsvandsinstallationer og sikkerhedsventilens overløb føres til gulvafløb i rummet, hvis der er et.

 3. Fjernvarmeunitten (og måleren) tilsluttes til eksisterende lovlig elforsyning, højst 1,5 m fra fjernvarmeunitten, via nyt ikke-afbrydeligt strømudtag. Vi monterer også en udeføler til temperaturmåling og eventuelt en antenne til fjernaflæsning af fjernvarmemåleren.

 4. Når fjernvarmeunitten er tilsluttet og indreguleret, vil vores repræsentant gennemgå installationen med dig.

Vi ser frem til at hjælpe dig med at få installeret din nye fjernvarmeunit.

 

//