Priser Brøndby

Priser Brøndby

Du kan altid finde de opdaterede og gældende fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug og cirkulerende vand) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del består af fastafgift, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus pr. m3 opmålt rumfang.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra naturgas, og besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

 

//