Serviceafdeling

Serviceafdeling

Serviceafdelingen er ansvarlig for over 3.300 varmemålere, herunder forbrugskontrol på målernes visning. VVS-installatører, der betjener forbrugerne, sorterer også under serviceafdelingen.

 Forbrugskontrol/stikprøvekontrol 
Det er et lovkrav og ønske fra vores side, at alle målere måler rigtigt. Det sikres ved at der foretages regelmæssige stikprøvekontroller af målerne. Disse udvælges tilfældigt og efter gældende regler.

Der foretages ligeledes løbende forbrugskontrol, og måledata opsamles i en database til sammenligning af tidligere årsforbrug, samt hvis der skulle opstå tvivl om forbrug og målerens visning.

Noteres forbruget jævnligt, gerne en gang om måneden, vil man altid kunne følge med i, om forbruget i forhold til årstiden er normalt. Af et årsforbrug på f.eks. 20 MWh vil det varme vand typisk udgøre omkring 25-30% svarende til 5-6 MWh. Log evt. på eForsyning fra vores hjemmeside eller download eForsyning app på din mobil telefon og følg her med i de aflæsninger, vi foretager løbende. 

Radioaflæsning 
Ved indførelse af radioaflæsning af alle målere, har Brøndby Fjernvarme nu mulighed for bedre at følge forbrugerne, og hurtigere finde udsving i deres forbrug og afkøling. 

Skemaet viser varmeforbruget fordel over året i %.

 
mdr.
sammenlagt
 
mdr.
sammenlagt
 
mdr.
sammenlagt
Januar
Februar
Marts
April
15,0%
14,0%
13,0%
9,0%
15,0%
29.0%
42,0%
51,0%
Maj
Juni
Juli
August
4,0%
2,5%
2,5%
2,5%
55,0%
57,5%
60,0%
62,5%
September
Oktober
November
December
3,0%
8,5%
12,0%
14,0%
65,5%
74,0%
86,0%
100%
//