Slides fra borgermødet - Brøndby Stand

Slides fra borgermødet i Brøndby Stand

Hvad kan du forvente at læse om? 

Programmet til begge borgermøder var det samme, så for at få det hele med, behøvede du kun at deltage til et møde.
I slides fra borgermøderne indgår følgende:

 

Projektet

Brøndby Fjernvarme

Vi er klar til at udrulle fjernvarmen i Brøndby Strand, men det kræver, at minimum 50% af husstandene underskriver en leveringsaftale – vi fortæller om projektet.

 

Forklaring af beregningerne i de udsendte aftaler

COWI

Få svar på hvad der ligger bag prisen for en fjernvarmetilslutning.

 

Fjernvarmens betydning for husprisen

Ejendomsmægler

Hør om hvilke elementer, der er med til at påvirke salgsprisen på en ejendom, herunder energimærkning og varmeforsyning.

 

Brøndby Kommunes klimamål 

Klima og Miljø, Brøndby Kommune

For at kunne følge Brøndby Kommunes klimaplan, skal 90% af husstande og virksomheder med naturgas -eller oliefyr være tilsluttet fjernvarme, en varmepumpe, eller en anden form for vedvarende energi inden 2030.

//