Historie

Brøndby Fjernvarmes historie

Brøndby Fjernvarme blev stiftet i 1967 efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af, at der skulle etableres fjernvarmeforsyning i Brøndby Kommune. En enig kommunalbestyrelse besluttede, at selskabet skulle være et andelsselskab, hvor andelshaverne er ejere af selskabet.

Dette ville sikre, at forbrugerne fik direkte indflydelse på selskabets drift ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor alle andelshavere og forbrugere har ret til at deltage i både debat, valg og afstemninger.

Den 20. september 1967 afholdtes stiftende generalforsamling og den første bestyrelse blev valgt. Det første brændsel var svær olie - et meget prisbilligt brændsel, men ikke særlig miljøvenligt.

I begyndelsen af 70´erne steg oliepriserne. Brøndby Kommune besluttede at bygge et affaldsforbrændingsanlæg og indgik aftale med Brøndby Fjernvarme om at udnytte spildvarmen fra affaldsforbrændingen i fjernvarmenettet.

I 1984 blev olien erstattet af den mere miljøvenlige naturgas, suppleret med gasolie.

I 1987 underskrev Brøndby Fjernvarme, som de første på Vestegnen, en aftale med VEKS -Vestegnens Kraftvarme Selskab - om levering af kraftvarme.

Udvikling af en miljøvenlig energiforsyning er fortsat op igennem 90'erne. I dag er den varme, som ca. 31.000 forbrugere ved Brøndby Fjernvarme anvender til opvarmning af bygninger og brugsvand, baseret på spildvarme fra affaldsforbrænding samt elproduktion.

Denne udvikling har reduceret den samlede miljøbelastning fra 64.000 tons CO2 i 1984 til 29.000 tons CO2 i 2002 til trods for, at forbruget i samme periode er steget med 36%.

Brøndbyvester centralen er hovedcentralen, hvorfra både administationen og varmeforsyningen styres. Centralen blev sat i drift i juni 1970, og blev sammenbygget med Brøndby Kommunes Forbrændingsanlæg, der blev ibrugtaget i 1971. Skorstenen er 125 m høj og 6 m i diameter. 

I perioden indtil 1992, hvor forbrændingsanlægget nedlægges af miljømæssige årsager, supplerede anlægget med ca. 25% af varmeproduktionen.

Brøndbystrand centralen blev idriftsat i oktober 1971, og er en kopi af centralen i Brøndbyvester. Skorstenen er altså også her 125 m høj og 6 m i diameter.

Brøndbyøster centralen syd for S-banen fik sin permanente central idriftsat i oktober 1975. Skorstenen er her 85 m høj og 4,2 m i diameter og i august 1975 overtog Brøndby Fjernvarme Brokær, BKB`s central i Nykær nord for S-banen. Skorstenen er 49,46 m høj.

Priorparken varmecentral overgik til Brøndby Fjernvarme i år 2000, hvor den blev ombygget fra permanent producerende dampanlæg til varmt vand. Centralen er tilsluttet det øvrige  fjernvarmenet og modtager herfra varme fra VEKS. Skorstenen er 65 m høj.

Siden 1987 har Brøndby Fjernvarme fået leveret kraftvarme fra VEKS som overskudsvarme fra affaldsforbrænding og elproduktion. I dag er kedelcentralerne kun i drift i perioder med spidsbelastning. 

//