Bestyrelsen

Brøndby Fjernvarmes bestyrelse

Brøndby Fjernvarmes bestyrelse består af 9 medlemmer. De 7 vælges på selskabets ordinære generalforsamling og repræsenterer følgende brugergrupper.

Formand
Ole Jæger Gatten
Parcelhusejer

Næstformand
Arno Hurup Christiansen
Industri & institutioner

Medlemmer

Henning Elmelund
Brøndby Kommune

Jørgen Jeppesen
Boligselskab

Lars Anker Jensen
Boligselskab

Jan Johansen
Parcelhusejer

Franz Hansen
Brøndby Kommune

Carsten B. Nielsen
Industri og institutioner

Brian Taudahl Børgesen
Boligselskab

Thomas Frandsen
Medarbejder repræsentant

 

- Parcelhusejere: 2 medlemmer og 2 suppleanter 
- Boligselskaber: 3 medlemmer og 2 suppleanter
- Industri og institutioner: 2 medlemmer og 2 suppleanter

De sidste 2 medlemmer udpeges af Brøndby Kommunalbestyrelse for en 4-årig periode. Under bestyrelsen hører alle personale spørgsmål vedr. ansættelser, afskedigelser, ansættelsesvilkår, lån, køb, salg og pantsætning m.m.

Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen.
Formand: Ole Jæger Gatten og næstformand: Arno Hurup Christiansen.

 

Selskabets formænd fra 1967 til i dag

//