Information

Fjernvarme til Glostrup syd for jernbanen

Fjernvarmen er på vej

Udrulningen er igang

Kommende kunder bliver kontaktet for at aftale et installationsmøde.

Du kan stadig nå at komme med

Bor du i Glostrup syd for banen, og har du ikke tilmeldt dig fjernvarmen endnu?

Så kan du sagtens nå at komme med. Du skal bare kontakte Brøndby Fjernvarme – så klarer vi resten.

 

Status

Udrulningen er igang - se tidsplan her

Arbejdet er startet op i området ved Kirkebjerg Alle – Linde Alle. Når vi er færdige her, fortsætter vi til Anemonevej – Tranemosevej – Gyvelvej, og til sidst ruller vi ud til det store område ved Ørnebjergvej – Søndervangsvej.

Kommende kunder bliver kontaktet om installationsmøde.

Læs mere her

 

Tilslutningspris i Glostrup syd for jernbanen

Grønt omstillingsbidrag

Som ny kunde skal du betale Grønt omstillingsbidrag ved tilslutning til fjernvarmen. Du kan vælge mellem to afregningsmodeller:

  • Model 1, du betaler Grønt omstillingsbidrag kontant ved tilslutningen.

eller

  • Model 2, du deler betalingen af Grønt omstillingsbidrag ud over 30 år. Restbeløbet kan til enhver tid indfries.  

Derudover får du din fjernvarmeunit på abonnement.

Fjernvarmeunit på abonnement

Når du skifter til fjernvarme, får du din fjernvarmeunit på abonnement

Med en fjernvarmeunit på abonnement får du en fjernvarmeunit med temperaturregulering og brugsvandsveksler. Vi ejer og vedligeholder af fjernvarmeunitten, så du kan nyde godt af varmen uden at skulle bekymre dig om noget som helst.

Vores fjernvarmeunit er fuldt funktionsdygtig og overholder alle krav og love, så du kan have fuld tillid til, at den vil levere pålidelig og behagelig varme til dit hjem.

 

Abonnementsprisen for ejendomme 0-300 m² er på 2.989 kr./år i 2023 og 2024.

Hvad er prisen for opvarmning med fjernvarme?

Alt efter hvilken afregningsmodel man vælger, er prisen for at opvarme et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 (svarende til et gasforbrug på 1.700 m³) med fjernvarme fra Brøndby Fjernvarme i 2023 hhv.:

  • Model 1, hvor du betalt hele det grønne omstillingsbidraget ved tilslutningen: 14.255 kr./år

eller

  • Model 2, hvor du har spredt betalingen af dit grønne omstillingsbidrag over 30 år: 20.697 kr./år. Restbeløbet kan til enhver tid indfries.

Du kan også selv beregne din forventede varmepris med ’Prisberegneren’, ellers er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig.

 

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Næste skridt

Du vil modtage en endelig leveringsaftale til underskrift.

Med den endelige leveringsaftale fremsender vi procedure for, hvad du skal gøre i fm. frakobling af gasnettet, og herunder din ansøgning om tilskud fra Statens afkoblingspulje.

 

Tilbuddet frafalder

Vælger du at blive tilsluttet fjernvarmen på et senere tidspunkt, skal du betale for tilslutningen kontant. Tilslutnings- og stikledningsbidrag bliver da efter gældende takstblad med tillæg af et konverteringsbidrag på kr. 49.682 inkl. moms samt et gebyr for opstart af entreprenører.

Du står også selv for køb af fjernvarmeunit samt VVS-arbejder og frakobling af naturgassen.

 

Mere information om tilslutningsprisen i Glostrup syd for jernbanen

Hvad dækker prisen?

Det grønnne omstillingsbidrag i Glostrup syd for jernbanen dækker over tilslutningsbidrag, stikledning, frakobling af gasstik og konverteringsbidrag.

Abonnementsordningen dækker fjernvarmeunit inkl. VVS-arbejder med tilslutning til fjernvarmen.

Model 2 bliver tinglyst og følger ejendommen

Vælger du Model 2, hvor tilslutnings- og konverteringsbidraget bliver finansieret, vil vi sørge for, at fjernvarme tinglyses på din ejendom.

Tinglysningen sker ikke med pant, og belaster dermed ikke belåningen af din ejendom.

Tinglysningen er alene for at sikre, at evt. senere køber af ejendommen ikke kan sige, at de ikke vidste, at ejendommen var tilsluttet fjernvarme.

Hvad gør man, hvis ens varmekilde går i stykker, før fjernvarmen er udbygget der, hvor man bor?

Brøndby Fjernvarme vil være behjælpelig, så vidt det vil være muligt, f.eks. med kontakt til VVS.

Kontakt os på info@b-fjv.dk eller telefon 4345 2060, hvis du har problemer med din nuværende varmeløsning. Så hjælper vi dig videre.

Afkobling fra naturgas

Husk først at søge om afkobling, når du kender datoen for tilkobling til fjernvarmen.

Du skal selv opsige gasaftalen på Evidas hjemmeside: https://evida.dk/frakobling/

Du søger automatisk om tilskud fra afkoblingspuljen, når du opsiger gasaftalen ved Evida, hvis der stadig er midler i afkoblingspuljen.

Hvis du opnår tilskud, kan du beholde dette, da Brøndby Fjernvarme allerede har indregnet frakoblingen fra gasnettet i grønt omstillingsbidrag.

Læs mere og søg om afkobling på Evida.dk

Hvordan fastsættes prisen for tilslutning?

Prisen er fastlagt, så fjernvarmeprojektet i Glostrup syd for jernbanen kan modstå den usikre markedssituation.

Prisen er sat efter, hvad vi forventer, at projektet kommer til at koste. Så vores fjernvarmeprojekt er klar til at modstå et usikkert marked med svingende renter, øgede anlægsomkostninger og dyrere materialer.

Årsagen til at prisen reduceres er, at bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme har besluttet, at distributionsnettet bliver dækket solidarisk af kollektivet, da alle får glæde af stordriftsfordelene ved udvidelse af fjernvarmenettet.

Derfor bliver Glostrup syd for jernbanen heller ikke sit eget forsyningsområde.

Projektet skal derudover hvile-i-sig-selv dvs. at indtægter og omkostninger skal balancere, og vi ikke må tjene overskud ved at sætte prisen for at blive tilsluttet højere end omkostningen ved at tilslutte ejendommene.

Hvorfor er der forskel på prisen for tilslutning i forskellige kommuner og fjernvarmeselskaber?

Priserne beregnes med udgangspunkt i selskabernes egen økonomi og priser på materialer og arbejdskraft i den periode projektet sættes i gang.

Der er mange forhold som bestemmer prisen for tilslutning til fjernvarme. 

Nogle selskaber skal lægge store transmissionsledninger for at tilslutte nye kunder, mens andre selskaber har et stort ledningsnet i forvejen, som de kan bygge videre på.

Det betyder også noget, om et selskab gik i gang med at udvide deres fjernvarmenet før energikrisen og inflationen øgede omkostningerne, eller om de går i gang med at udvide nu.

Div. fjernvarmeselskaber og kommunalt ejede forsyningsselskaber har også forskellige økonomier og derfor forskellige forudsætninger for at fastsætte en pris.

Som AMBA-selskab har vi ansvaret for at drive et økonomisk sundt selskab, og passe godt på vores kunders økonomi.

Vores kunder er nemlig også vores andelshavere og derfor medejere af selskabet, så det er i eksisterende og kommende kunders interesse, at vi sørger for, at økonomien i projektet holder nu og i fremtiden.

Viser projektet sig at blive billigere at føre ud i livet end forventet, justerer vi selvfølgelig prisen.

Hvordan bliver udvidelsesprojektet finansieret?

For at finansierer udvidelsesprojekterne, så nye kunder ikke skal betale den fulde pris for fjernvarmeudbygningen, har vi søgt tilsagn fra Fjernvarmepuljen, som giver et tilskud til projektet.

Derudover forventer vi, at få bevilliget kommunekredit med en fast lånerente på 3,49% over 30 år.

Kommunekredit eller andet lån som Brøndby Fjernvarme optager er ikke fradragsberettiget for Brøndby Fjernvarmes kunder.

//