Forsyningsafdeling

Forsyningsafdeling

Forsyningsafdelingen står for drift og vedligehold af de 5 centraler og 2 booster stationer, samt de målepunkter på nettet, som bruges til at styre tryk og temperaturer på forsyningen.

Varmen i Brøndby Fjernvarmes net kommer normalt fra VEKS transmissionssystem. VEKS lejer Brøndby Fjernvarmes kedler, således at de kan bruges til spids- og reservelast ved svigt i forsyningen. VEKS afholder derfor drifts- og vedligeholdsomkostninger på kedler.

Brøndby Fjernvarmes SRO anlæg er fuldautomatisk og kræver derfor ingen betjening under normale driftsforhold. Skulle der opstå fejl under drift, sendes der en SMS enten til Forsyningsafdelingen inden for normal arbejdstid, eller til vagthavende uden for normal arbejdstid. SRO anlæg kan tilgås og betjenes enten fra kontoret eller via bærbar PC'er med opkobling til SRO server.

//