Trin konverteringsprojekt

Trin i et konverteringsprojekt

Udbygningen af fjernvarmenettet er et meget stort infrastrukturprojekt, som skal planlægges og sendes i udbud. Brøndby Strand sendes i EU-pligtigt udbud, mens det mindre projekt i Glostrup kun udbydes nationalt. Alle projekter skal projekteres for derefter at udføres.

Projekterne kan sammenlignes med f.eks. en motorvej. Sådan en kan ikke bare lægges fra den ene dag til den anden. Det er store rør og gravearbejder, som kræver omhyggelig planlægning, rådgivning, materialer og ikke mindst mandskab at få lagt ud.

Vi kan først, når kontrakt er indgået med en entreprenør, udarbejde tidsplanen for et område. Når aftalen med dem, der skal udføre arbejdet, er lavet, kan vi lave en tidsplan sammen med dem, så du ved, hvornår du kan få fjernvarme.

Læs mere om processen, vi skal igennem, for at gennemføre udvidelsesprojekterne i Brøndby Strand- og Glostrup syd for jernbanen nedenfor.

 

Hvad består hver enkelt trin i fjernvarmeprojektet af?

Trin 1. Kommunen 

Projektforslag udarbejdes og sendes til kommunen som behandler og godkender projektet. I dette trin ansøges også om tilsagn fra Fjernvarmepuljen, som giver et tilskud til projektet.

Trin 2. Interessetilkendegivelse 

For at kunne igangsætte udvidelsesprojekterne, skal vi have interessetilkendegivelser fra over 50% af boligejerne i områderne. 

Har du ikke sendt din interessetilkendegivelse, kan du stadig nå det. Kontakt os pr. tlf. 43452060 eller pr. mail info@b-fjv.dk.

Er der allerede fjernvarme i dit område, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden, eller du kan kontakte os pr. tlf. 43452060 eller pr. mail info@b-fjv.dk.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til tilslutningen eller til fjernvarme i det hele taget.

Læs mere om vores udvidelsesprojekter eller send din interessetilkendegivelse til fjernvarme »

Trin 3: Projektering

Vores rådgivende ingeniører planlægger udbygningen og udarbejder tegninger med placering af de nye fjernvarmeledninger. Derefter skal vi gennem en udbudsrunde, hvor entreprenører byder på opgaven, og en entreprenør, som skal stå for at udføre projektet, bliver valgt.

Projektet i Brøndby Strand skal i EU udbud, mens Glostrup syd for banen udbydes efter de danske nationale regler.

 

Trin 4: Underskrift   

Inden gravearbejdet på jeres vej går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer med en leveringsaftale til underskrift.

Læs mere om vores leveringsbetingelser og tekniske specifikationer og priser »

I god tid, inden fjernvarmen etableres, afholdes der et installationsmøde, hvor du får besøg af en repræsentant fra Brøndby Fjernvarme.

 

Frakobling af gas

Vi giver dig besked om, hvornår du skal opsige din gas. Det gør du via Evidas hjemmeside.

Når tidsplanen for gravearbejdet er meldt ud, og du ved, hvornår du bliver tilsluttet, kan du søge om tilskud til frakobling af gas. Dette kan du gøre 12 måneder før, du bliver tilsluttet fjernvarme. Læs mere om afkoblingspuljen på Evidas hjemmeside »

 

Trin 5: Tidsplan

I samarbejde med vores rådgivende ingeniører og entreprenøren udarbejder vi en tidsplan for udrulningen af fjernvarme og tilslutningen af boligerne. Husejerne vil blive informeret.

 

Trin 6: Entreprenør

Gravemaskinerne kommer nu til jeres vej.

Der graves en hovedledning ned, og der etableres stikledninger til de enkelte huse. Vi retablerer naturligvis jeres grund, indkørsel mm. efter opgravningen. Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Trin 7: VVS

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen i huset kan blive sat i gang.

Sammen med os aftaler du en dato for installationen. Når installationen er færdig instruerer installatøren dig i, hvordan din nye fjernvarmeunit fungerer, og vores driftstekniker kommer til sidst og syner anlægget, og sikrer sammen med jer, at arbejdet er udført som aftalt.

Trin 8: Du har fjernvarme

Tillykke! Du har nu grøn, nem og stabil varme.

Du vil få en introduktion til dit nye varmeanlæg, så du selv kan indstille anlægget efter behov.

Spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du mangler svar på, er du velkommen til at skrive på info@b-fjv.dk eller ringe på telefon 4345 2060.

//