Miljødeklaration af fjernvarmevand

Miljødeklaration af fjernvarmevand

Fjernvarmen distribueres til forbrugerne med en fremløbstemperatur fra varmeværket på 70 °C til 90 °C, som bestemmes af årstid og vejrforhold. Det afkølede fjernvarmevand ledes tilbage til varmeværket med en returtemperatur, der er afhængig af forbrugernes udnyttelse af
fjernvarmevandets energi.

Fjernvarmevandet cirkulerer i et lukket system, og der vil kun ske udledning ved utætheder i rør og anlæg, eller ved aftapning af rør i forbindelse med reparationer.

//