Emissioner / fjernvarmedeklaration

Hvor grøn er varmen fra Brøndby Fjernvarme?

Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme er grøn. Og baseret på 85% vedvarende energi.

Fjernvarmedeklarationen viser, hvilke energikilder der producerer varmen, hvilke emissioner der er i forbindelse med produktionen, og hvor stor en andel af varmen, der kommer fra vedvarende energikilder. 

Endelig viser deklarationen, om vi er røde, gule eller grønne i vores CO2-belastning.

Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme er grøn. Dvs. at CO2-udledningen er under 40 kg/GJ og mindre end CO2-udledningen fra en luft til vand varmepumpe.

Reduceret CO2-udledningen med 83% siden 1990

Varmen fra Brøndby Fjernvarme kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, og er hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra elproduktion, hvor brændslet lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse, samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme lever faktisk allerede op til den danske målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 %.

I 1990 var CO2-udledningen fra en fjernvarmekunde i VEKS’ forsyningsområde i gennemsnit 58,22 kg/GJ. I CO2 deklarationen fra 2021 er CO2-udledningen faldet til 10 kg/GJ. Det betyder, at vi har reduceret CO2-udledningen med 83% siden 1990.

Se VEKS Miljødeklaration

 

Fremtidens fjernvarme

Målsætningen er, at nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (P2X) og CO2-fangst, skal implementeres i fjernvarmesystemet inden 2025, så vi kan få CO2-neutral fjernvarme senest i 2030.

Læs mere om VEKS miljøindsatser

//