Tidsplan

Tidsplan

Vi ved, at mange venter på fjernvarmen, derfor arbejder vi selvfølgelig så effektivt som muligt. Fjernvarmeprojekter skal igennem mange trin, før vi kan tilslutte nye forbrugere i nye fjernvarmeområder. Og nogle trin tager længere tid end andre.

Her kan du se de forskellige trin, vi skal igennem, for at gennemføre udvidelsesprojekterne i Vesterled, Brøndby Strand og Glostrup - syd for jernbanen.

Foreløbig plan. Planen bliver opdateret løbende, som projektet skrider frem. Tidsplanen er afhængig af både lovgivning, entreprenør og andre leverandører.

Hvorfor går det ikke hurtigere med fjernvarmeudbygningen?

Det er fordi, at udbygningen af fjernvarmenettet er et meget stort infrastrukturprojekt, som skal planlægges og sendes i udbud. Vesterled og Brøndby Strand sendes i EU-pligtigt udbud, mens det mindre projekt i Glostrup kun udbydes nationalt. Alle tre projekter skal projekteres for derefter at udføres.

Projekterne kan sammenlignes med f.eks. en motorvej. Sådan en kan ikke bare lægges fra den ene dag til den anden. Det er store rør og gravearbejder, som kræver omhyggelig planlægning, rådgivning, materialer og ikke mindst mandskab at få lagt ud.

Vi kan først, når kontrakt er indgået med en entreprenør, udarbejde tidsplanen for et område. Når aftalen med dem, der skal udføre arbejdet, er lavet, kan vi lave en tidsplan sammen med dem, så du ved, hvornår du kan få fjernvarme.

Læs mere om processen nedenfor. 

Hvad består hver enkelt trin i fjernvarmeprojektet af?

Trin 1. Kommunen 

Projektforslag udarbejdes og sendes til kommunen som behandler og godkender projektet. I dette trin ansøges også om tilsagn fra Fjernvarmepuljen, som giver et tilskud til projektet.

Trin 2. Interessetilkendegivelse 

For at kunne igangsætte udvidelsesprojekterne i Vesterled, Brøndby Strand og Glostrup - syd for jernbanen, skulle vi have interessetilkendegivelser fra over 50% af boligejerne i områderne. Det fik vi i april 2022, og kunne derefter gå videre med planlægningen af fjernvarmen i de områder.

Har du ikke allerede sendt din interessetilkendegivelse, kan du stadig nå det. Du kan indsende din interessetilkendegivelse her eller du kan kontakte os pr. tlf. 43452060 eller pr. mail info@b-fjv.dk.

Er der allerede fjernvarme i dit område, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden, eller du kan kontakte os pr. tlf. 43452060 eller pr. mail info@b-fjv.dk.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til tilslutningen eller til fjernvarme i det hele taget.

Læs mere om vores udvidelsesprojekter, beregn din varmeøkonomi med fjernvarme eller send din interessetilkendegivelse til fjernvarme »

Trin 3: Projektering

Vores rådgivende ingeniører planlægger udbygningen og udarbejder tegninger med placering af de nye fjernvarmeledninger. Derefter skal vi gennem en udbudsrunde, hvor entreprenører byder på opgaven, og en entreprenør, som skal stå for at udføre projektet, bliver valgt.

Projektet i Vesterled og Brøndby Strand skal i EU udbud, mens Glostrup syd for banen udbydes efter de danske nationale regler.

 

Trin 4: Tidsplan

I samarbejde med vores rådgivende ingeniører og entreprenøren udarbejder vi en tidsplan for udrulningen af fjernvarme og tilslutningen af boligerne. Tidsplanen bliver offentliggjort på både vores hjemmeside, sociale medier mv. og husejerne vil blive informeret.

 

Trin 5: Underskrift   

Inden gravearbejdet på jeres vej går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en leveringsaftale samt en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres– det vil typisk være, hvor det gamle fyr har været. Det hele bliver skrevet ind i leveringsaftalen, så vi er enige om, hvordan arbejdet skal udføres.

Derefter underskrives aftalen.

Betaling

Når vi har fået den underskrevne kontrakt retur, vil du ved valg af:

Læs mere om vores leveringsbetingelser og tekniske specifikationer og priser »

Frakobling af gas

Vi giver dig besked om, hvornår du skal opsige din gas. Det gør du via Evidas hjemmeside.
Når tidsplanen for gravearbejdet er meldt ud, og du ved, hvornår du bliver tilsluttet, kan du søge om tilskud til frakobling af gas. Dette kan du gøre 12 måneder før, du bliver tilsluttet fjernvarme. Læs mere om afkoblingspuljen på Evidas hjemmeside »

 

Trin 6: Entreprenør

Gravemaskinerne kommer nu til jeres vej.

Der graves en hovedledning ned, og der etableres stikledninger til de enkelte huse. Vi retablerer naturligvis jeres grund, indkørsel mm. efter opgravningen. Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Trin 7: VVS

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen i huset kan blive sat i gang.

Sammen med os aftaler du en dato for installationen. Når installationen er færdig instruerer installatøren dig i, hvordan din nye fjernvarmeunit fungerer, og vores driftstekniker kommer til sidst og syner anlægget, og sikrer sammen med jer, at arbejdet er udført som aftalt.

Trin 8: Du har fjernvarme

Tillykke! Du har nu grøn, nem og stabil varme.

Du vil få en introduktion til dit nye varmeanlæg, så du selv kan indstille anlægget efter behov.

Spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du mangler svar på, er du velkommen til at skrive på info@b-fjv.dk eller ringe på telefon 4345 2060.